Aşağıda bulunan yayınevlerinden birini seçerek puan toplamaya başlayabilirsin.

İlk 10 Öğrenci

 • Ahsen
  Duman

  3050
  puan

  1
 • ayşe
  erdoğan

  2669
  puan

  2
 • Furkan
  Yenigül

  2600
  puan

  3
 • batuhan
  bahadır

  2430
  puan

  4
 • Serhat
  Taş

  2420
  puan

  5
 • Alp Yağız
  Coşkun

  2367
  puan

  6
 • Sultan
  Sakaoğlu

  2245
  puan

  7
 • NEHİR
  ERDAL

  2207
  puan

  8
 • melih
  özdemir

  2160
  puan

  9
 • ebrar
  bıyıklı

  2125
  puan

  10

50+150puan

7. Sınıf

Fen Bilimleri

#5. deneme 2019-2020 7. Sınıf
1. Meltem öğretmen öğrencilerine bileşik modeli yapmaları için görselde ki boncukları getiriyor.

Öğrenciler verilen boncuklarla aşağıdaki bileşiklerden hangisinin modelini yapamaz?

50+150puan

8. Sınıf

Fen Bilimleri

ÖNCELİK YAYAINLARI #5. deneme 2019-2020 8. Sınıf
1. Aşağıda periyodik tablo verilmiştir.
Satırlardaki bilgilerden hangileri tamamen doğrudur?

50+150puan

7. Sınıf

Fen Bilimleri

Kafarge 7. Sınıf Fen Bilimleri 4. deneme 2019-2020
1. Teleskobun icadı ile ilgili olarak ;


 • Uzay hakkında ilk bilgiler elde edilmiştir.

 • Gök cisimleri hakkındaki bilgiler artmıştır.

 • Uzayı gözlemlemek kolaylaşmıştır.


Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

50+150puan

8. Sınıf

Fen Bilimleri

Kafarge 8. Sınıf Fen Bilimleri #4. deneme 2019-2020
1. Menderes kalıtım konusuyla ilgili olarak farklı renkteki bezelye bitkilerini şekildeki aşamaları izleyerek çaprazlıyor.Menderes yaptığı bu çaprazlama sonucunda meydana gelen bezelyenin çiçeğinin renginin beyaz açtığını görüyor.Bu sonucu gören menderes mor çiçeğin heterozigot olduğunu tespit ediyor.Menderes bu yaptığı çaprazlama aşamalarında beyaz çiçeğin polenlerinden arındırmasının temel sebebi nedir?(M:mor, m:beyaz)

50+150puan

5. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri kafArge 5. Sınıf 3. Deneme

50+150puan

6. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri kafArge 6. Sınıf 3. Deneme
1. Güneş sisteminde bulunan üç gezegenin Güneş’e göre konumları verilmiştir?

Asteroit kuşağı, Mars ve Jüpiter‘in yörüngeleri arasında, Güneş Sistemimizdeki asteroitlerin çoğunun bulunduğu ve Güneş’in etrafında dolandığı bir bölgedir. Asteroit kuşağı milyonlarca irili ufaklı asteroit içerir. Asteroitlerin çoğu kaya ve taştan oluşmaktadır. Şekilde asteroit kuşağında bulunan bir gök cismi verilmiştir?

Asteroit ve K, L, M gezegenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

50+150puan

7. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri kafArge 7. Sınıf 3. Deneme
1.
Bilgi: Bir canlıdan kalıtsal olarak aynı olan yeni bir canlı oluşturulmasına klonlama denir.


"Teknolojik gelişmelerin günlük yaşama etkisi" konusunu işlerken klonlama yönteminin sunumunu yapan Alper Tunga yukarıdaki gibi bir şema hazırlamıştır.
Bu şema ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

50+150puan

8. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri kafArge 8. Sınıf 3. Deneme
1.

 • Tarım ürünlerinin verimini artırmak

 • Hastalıkların tedavisi için yeni genetik yöntemler geliştirmek .

 • Bakterileri ilaçlara karşı dirençli hale getirmek.


Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri biyoteknolojinin insanlığa faydalarından olduğu söylenebilir?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 1
1.
Bir kelime farklı cümlelerde kullanıldığında farklı anlama gelebiliyorsa bu kelime çok anlamlıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük çok anlamlıdır?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 2
1.
I. Nazım Hikmet’in dili oldukça sadeydi.
II. İnsanın dil gelişimi doğar doğmaz başlar.
III. Arı sokunca dili şişmiş, konuşamıyordu.
IV. Edebiyatın dilinden edebiyatçılar anlar.
"Dil" sözcüğü yukarıdakİ cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 3

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Deyimler Konu Kavrama Testi 1
1. Bir konu üzerinde inceleme yapmadan, rast gele konuşmak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Atasözleri Konu Kavrama Testi 1

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Konu Kavrama Testi 2

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Konu Kavrama Testi 1

50+150puan

8. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri kafArge 8. Sınıf 3. Deneme
1.

 • Tarım ürünlerinin verimini artırmak

 • Hastalıkların tedavisi için yeni genetik yöntemler geliştirmek .

 • Bakterileri ilaçlara karşı dirençli hale getirmek.


Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri biyoteknolojinin insanlığa faydalarından olduğu söylenebilir?

50+150puan

8. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri 8. sınıf KafArge 1. Deneme
1.
Yukarıda çevrede meydana gelen değişimlerin görselleri yukarıda verilmiştir.
Bu değişimlerden hangisi yada hangileri hava olayları etkilidir?

50+150puan

8. Sınıf

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri 8. sınıf KafArge 2. Deneme
1. Mehmet DNA modelinin şekli incelemekteyken modelin üzerine kahve dökülüyor. Şekilde görülen bölge kahve ile kapandığı için Mehmet bu bölgeleri okuyamıyor.
Daha sonra fen bilimleri dersinde öğrendiklerini hatırlayıp kahve dökülen kısmın nasıl göründüğünü tahmin edebiliyor.Mehmetin tahmini nasıl olmalıdır?

50+150puan

8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Meydan Okuyorum 8. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Deneme Sınavı
1.
“23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından sonra hükümetin her işine karışan İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin baskıcı tutumuna karşı oluşan muhalefetle cemiyet arasındaki mücadele Otuzbir Mart Vak‘ası’nın meydana gelmesine sebep olmuştu (31 Mart 1325/13 Nisan 1909). Bir süre önce Meşrutiyet’i korumak üzere Selânik’ten getirtilerek Taşkışla’ya yerleştirilen avcı taburlarının isyanı ile başlayan olaylar Selânik’te duyulur duyulmaz, Üçüncü Ordu kumandanlığı ve Rumeli umum müfettişliği görevinde bulunan birinci ferik Mahmud Şevket Paşa başkanlığında yapılan toplantıda Rumeli’den gönderilecek bir ordu ile isyanın bastırılmasına karar verilmişti. İstanbul’a sevk edilecek ordu iki mürettep fırkadan oluşacaktı. Selânik’ten gönderilecek tümen ve gönüllülerden oluşan birliklerin kumandanı Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa, erkânıharbi Kolağası Mustafa Kemal, Edirne’den hareket edecek birliklerin kumandanı Mirlivâ Şevket Turgut Paşa, erkânıharbi Kolağası Kâzım Karabekir olacak ve bu mürettep ordu Mahmud Şevket Paşa’nın emrinde bulunacaktı. Orduya Hareket Ordusu adı Kolağası Mustafa Kemal tarafından verildi. “

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

50+150puan

5. Sınıf

Sosyal Bilgiler

Meydan Okuyorum 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Deneme Sınavı
1.
Ağustosböceği bütün yaz Saz çalmış, türkü söylemiş. Kara kış birden bastırınca Şafak atmış zavallıda;
Bir şey bulamaz olmuş yiyecek:
Koca ormanda ne bir kurtçuk, ne bir sinek. Gitmiş komşusu karıncaya:
— Aman kardeş, demiş, hâlim fena; Bir şeycikler ver de kışı geçireyim. Yaz gelince öderim, Hem de faiziyle ; Ağustosu geçirmem bile. Ödemezsem böcek demeyin bana. Karınca iyidir hoştur ama Eli sıkıdır: Can verir, mal vermez.
— Sormak ayıp olmasın ama, demiş; Bütün yaz ne yaptınız?
— Ne mi yaptım? demiş ağustosböceği; Gece gündüz türkü söyledim; Fena mı ettim sizce?
— Yoo, demiş karınca, ne mutlu size; ama hep türkü söylemek olmaz; kışın da oynayın biraz.

Yukarıda anlatılan hikâyeden hangi dersi çıkarmalıyız?

50+150puan

8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Meydan Okuyorum 8. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Deneme Sınavı
1. Mustafa Kemal’in okuyup etkilendiği düşünürlerden biri “Vatan Şairi” olarak tanınan Namık Kemal’dir. Vatan sevgisi ve hürriyet gibi konuları coşkun bir şekilde işleyen Namık Kemal, genç Mustafa’nın kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi duyguların yerleşmesine yardımcı olmuştur. Mustafa Kemal meclis konuşmalarında Namık Kemal’in şiirlerinden de örnekler vermiştir.

Yukarıda Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğine vurgu yapılmıştır?

50+150puan

7. Sınıf

Sosyal Bilgiler

Meydan Okuyorum 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı 1
1.
I KAYNAK: Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur
II ALICI: Kaynağın iletiyi hedef olarak seçtiği kişi
III MESAJ: Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır
IV KANAL: Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır.
V GERİ BİLDİRİM: Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.

Yukarıda verilen iletişimin temel öğeleri ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yer değiştirilirse şema ile anlatılmak istenen bilgi doğru hale gelir?

50+150puan

5. Sınıf

Sosyal Bilgiler

Meydan Okuyorum 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı 2
1. • I. Yazıyı icat eden uygarlık…………………………….
  II. Tavananna denilen kraliçenin kral yokken ülkeyi yönettiği uygarlık……………………………
  III.Tarıma çok önem veren bu nedenle de saban kırma cezası uygulayan uygarlık……………………..
  IV.Dişe diş göze göz kurallarıyla ün yapmış Hammurabi’nin kralı olduğu uygarlık……………………..


Yukarıda verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

50+150puan

6. Sınıf

Sosyal Bilgiler

Meydan Okuyorum 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı 2 #2
1.
I.Bilge Kağan………………….……II. Kök Türk Devleti
II. Mete Han…………………………….Avrupa Hun Devleti
III. Kutluk Bilge Kül Kağan…………….Uygur Devleti
IV. Tonyukuk……………………………..I. Kök Türk Devleti

Yukarıda verilen hükümdar devlet eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri yanlış verilmiştir?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 1
1.
Bir kelime farklı cümlelerde kullanıldığında farklı anlama gelebiliyorsa bu kelime çok anlamlıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük çok anlamlıdır?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 2
1.
I. Nazım Hikmet’in dili oldukça sadeydi.
II. İnsanın dil gelişimi doğar doğmaz başlar.
III. Arı sokunca dili şişmiş, konuşamıyordu.
IV. Edebiyatın dilinden edebiyatçılar anlar.
"Dil" sözcüğü yukarıdakİ cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 3

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 1
1.
Bir kelime farklı cümlelerde kullanıldığında farklı anlama gelebiliyorsa bu kelime çok anlamlıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük çok anlamlıdır?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 2
1.
I. Nazım Hikmet’in dili oldukça sadeydi.
II. İnsanın dil gelişimi doğar doğmaz başlar.
III. Arı sokunca dili şişmiş, konuşamıyordu.
IV. Edebiyatın dilinden edebiyatçılar anlar.
"Dil" sözcüğü yukarıdakİ cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

50+150puan

7. Sınıf

Türkçe

Seans Yayınları 7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi 3